ถวายพระพรชัย 60 พรรษา

ดูทั้งหมด
ขอพระราชทานกราบบังคมทูล ทราบฝ่าละอองพระบาท
ขออาราธนาอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงโปรดอภิบาลให้ใต้ฝ่าละอองพระบาททรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญทุกทิพาราตรีกาล เป็นมิ่งขวัญปกเกล้าปกกระหม่อมปวงชนชาวไทยสืบไปชั่วกาลนาน
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า
นายพิศาล มาณวพัฒน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และครอบครัว
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า
นายสาโรจน์ ธนสันติ และครอบครัว


คำถวายพระพร : 200 ตัวอักษร

ชื่อผู้ลงนาม : 50 ตัวอักษร

ใส่ตัวเลขที่เห็น 190787


กรุณาใช้คำที่สุภาพและศัพท์ที่เหมาะสม